امروز: سه شنبه، 28 فروردین 1403

آغاز شب احیا همراه با نم نم باران

هم آوایی آسمان و چشم ها در پلدختر

امشب همه بی تاب اجابت بودند و برای نوشیدن قطره های استجابت، ندای الغوث الغوثشان هم نوا، شور دعا و تمنای قلوب برای بخشوده شدن به اوج خود رسیده بود، آنچنان که آسمان به وجد آمد و ...