۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فقط خرج «بخور نمیر» یک خانواده!

۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فقط خرج «بخور نمیر» یک خانواده ۴ نفره!

تاریخ انتشار : 24 آبان 1399
در روزهای اوج گرانی، خوب است بدانید یک خانواده ۴ نفره، برای تامین مواد غذایی مورد نیاز در حد بخور نمیر بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باید هزینه کند. حال این سوال پیش می‌آید که یک حقوق بگیر هزینه مسکن، درمان، پوشاک، حمل و نقل،آب، برق، گاز و... را از کجا بیاورد؟