امروز: یکشنبه، 26 فروردین 1403
پلدخترنیوز » تگ‌های اخبار » اقدامات احیایی

معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان:

معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان خبر داد: ۶٠٠ هزار هکتار از اراضی لرستان تحت تاثیر پدیده خشکیدگی /بیشترین آسیب خشکیدگی بلوط در شهرستان پلدختر بوده است

معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به اینکه ۶٠٠ هزار هکتار از اراضی استان تحت تاثیر پدیده خشکیدگی قرار گرفت گفت: بیشترین آسیب خشکیدگی بلوط در شهرستان پلدختر بوده است ...