امروز: سه شنبه، 14 آذر 1402

تجلی اراده معطوف به تولید

تجلی اراده معطوف به تولید

سال 99 سال چندان خوشایندی برای فعالان اقتصادی نبود. به جز عوامل بیرونی مانند کرونا و تحریم که در مسیر احیای رشد اقتصادی کشور ایجاد مانع کردند.. ...