امروز: سه شنبه، 28 فروردین 1403

رئیس شرکت آب و فاضلاب شهرستان خبر داد:

رئیس شرکت آب و فاضلاب پلدختر خبر داد: آمادگی ۷ اکیپ اتفاقات این شرکت برای مقابله با حوادث احتمالی!

رئیس شرکت آب و فاضلاب شهرستان از آمادگی ۷ اکیپ اتفاقات این شرکت برای مقابله با حوادث احتمالی خبر داد و گفت: تمامی تجهیزات و امکانات به همراه اکیپ‌های امدادی در حالت آماده باش کامل ...