دبیر شورای صنفی مرکزی وزارت بهداشت:

دبیر شورای صنفی مرکزی وزارت بهداشت مطرح کرد: از همه اعضای شوراهای صنفی دانشجویان علوم پزشکی دعوت می‌کنم به پویش بهار همدلی بپیوندند

تاریخ انتشار : 05 اردیبهشت 1398
دبیر شورای صنفی مرکزی وزارت بهداشت با اشاره به راه‌اندازی پویش ملی دانشگاهیان ایران برای احداث خانه‌های مسکونی در مناطق سیل زده کشور گفت: یکی از اهداف اصلی تأسیس این پویش دانشگاهی، افزایش حس مشارکت دانشجویان‏، اساتید و کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی در جمع‌آوری کمک‌های نقدی و کمک رسانی به خسارت دیدگان سیل اخیر است و من از همه اعضای شوراهای صنفی دانشجویان علوم پزشکی دعوت می‌کنم به پویش بهار همدلی