امروز: یکشنبه، 26 فروردین 1403

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان خبر داد:

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان خبر داد: اعتبارسنجی تسهیلات بدون ضامن در ۱۳ بانک استان انجام می شود

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با اشاره به اعتبارسنجی متقاضیان برای دریافت تسهیلات بدون ضامن در ۱۳ بانک دولتی و نیمه دولتی این استان، گفت: در این طرح، اعتبارسنجی جایگزین ضامن ...