امروز: شنبه، 4 تیر 1401

وضعیت سفید لرستان پس از سیل

وضعیت سفید لرستان پس از سیل

تدابیر اندیشیده شده دولت در لرستان پس از هشدارهای سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع سیل باعث شد اکنون وضعیت این استان سفید بوده و از آزمونی سخت سربلند بیرون آید. ...