امروز: چهارشنبه، 6 مهر 1401

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان خبر داد:

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان خبر داد: مهلت جذب ۱۱ میلیارد تومان اسناد خزانه استان تا پایان تیرماه

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان گفت: ۱۱ میلیارد تومان از مجموع اسناد خزانه یکساله در استان تاکنون محقق نشده و ادارات تا پایان تیرماه برای جذب این رقم مهلت دارند. ...