امروز: یکشنبه، 26 فروردین 1403
پلدخترنیوز » تگ‌های اخبار » ادبیات فارسی

بنای فرهنگ در جوامع سنتی؛

فرهنگ همان چیزی ست که در نگاه کلی و اجمالی به اقشار یک جامعه در ذهن فرد ناظر تشکیل میشود!!!

فرهنگ همان چیزی ست که در نگاه کلی و اجمالی به اقشار یک جامعه در ذهن فرد ناظر تشکیل میشود و همان الگوی رفتاری یک جامعه که متشکل از آداب و رسوم و ارزش ها و زبان و پوشش و هویت و ...