امروز: شنبه، 29 اردیبهشت 1403

ماجرای ضدونقیض خانه‌های گلی و کپری در پلدختر!

ماجرای ضدونقیض خانه‌های گلی و کپری در پلدختر/ مسئولان تدبیر کنند!

سکونت بیشتر از ۲۰ خانوار در خانه‌های گلی و کپری در یکی از روستاهای پلدختر موجب علامت سؤال‌های زیادی شده است، در حالی ‌که هر کسی در پاسخ به این سؤالات روایتی دارد. ...