امروز: سه شنبه، 28 فروردین 1403

چگونه از بیماری سرماخوردگی در امان باشیم؟

چگونه از بیماری سرماخوردگی در امان باشیم؟

پاییز به جز هوای خنک، بارانی و برگ‌های رنگارنگ سرماخوردگی را هم با خودش به ارمغان می‌آورد. وقتی با افراد سرماخورده مواجه می‌شویم، یکی از دغدغه‌های همه ما این است که چطور از خودمان ...