امروز: دوشنبه، 3 اردیبهشت 1403

شب یلدا

یلدا در آداب و رسوم لرستانی‎ها

مردم استان لرستان نیز همچون دیگر اقوام ایرانی همواره آیین‌های شب یلدا را ارج نهاده و از چند روز قبل از رسیدن آن شب، خود را برای برگزاری آیین‌های ویژه آن مهیا می‌کنند ...

بنای فرهنگ در جوامع سنتی؛

فرهنگ همان چیزی ست که در نگاه کلی و اجمالی به اقشار یک جامعه در ذهن فرد ناظر تشکیل میشود!!!

فرهنگ همان چیزی ست که در نگاه کلی و اجمالی به اقشار یک جامعه در ذهن فرد ناظر تشکیل میشود و همان الگوی رفتاری یک جامعه که متشکل از آداب و رسوم و ارزش ها و زبان و پوشش و هویت و ...