مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان خبر داد:

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان خبر داد: پل تاریخی پلدختر مرمت می‌شود

تاریخ انتشار : 28 بهمن 1399
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: پل تاریخی پلدختر با اعتبار بیش از یک میلیارد ریال مرمت می‌شود.