استاندار لرستان خبر داد:

استاندار لرستان خبر داد: روند اجرای ۱۳۰۰ پروژه عمرانی خسارت دیده از سیل ۹۸ در استان ارزیابی شد

تاریخ انتشار : 30 تیر 1399
استاندار لرستان گفت: روند اجرای ۱۳۰۰ پروژه عمرانی خسارت دیده از سیل ۹۸ مورد ارزیابی قرار گرفت و امیدواریم این پروژه‌ها تا پایان سال تکمیل شوند.
مدیرکل منابع طبیعی لرستان خبر داد:

مدیرکل منابع طبیعی لرستان خبر داد: چالش جدی زمین لغزش در استان/ ۲ هزار و ۱۷۰ نقطه بحرانی در لرستان شناسایی شده است

تاریخ انتشار : 25 شهریور 1398
مدیرکل منابع طبیعی لرستان با اشاره به چالش جدی زمین لغزش در این استان، گفت: در این رابطه دو هزار و ۱۷۰ نقطه بحرانی در لرستان شناسایی شده است