تنش آبی و کاهش ۲۵ درصدی محصولات باغی در استان لرستان

تنش آبی و کاهش ۲۵ درصدی محصولات باغی در استان لرستان/ معیشت کشاورزان را دریابیم

تاریخ انتشار : 20 خرداد 1400
خشکسالی و سرمازدگی سبب شده تا محصولات باغی استان لرستان امسال حداقل بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یابد و باغات در سایه خشکسالی با کم آبی مواجه شوند.