امروز: یکشنبه، 26 فروردین 1403
پلدخترنیوز » تگ‌های اخبار » آبشار چکه ای

ویرانه های یک کاروانسرا در بُن کشکه معمولان

ویرانه های یک کاروانسرا در بُن کشکه معمولان

شما هنگامی که از پلدختر به آبشار چکه ای معمولان لرستان می رسید، می توانید نشانه هایی از زیبایی های طبیعی را در کنار تونل های کنده در صخره تماشا کنید، هر زمانی که از این آبشار ...