تازه ها
امروز : یکشنبه، 31 شهریور 1398
محرم و آسیب های مداحی
محرم و آسیب های مداحی

محرم و آسیب های مداحی

تاریخ انتشار : 18 شهریور 1398
تأسیس کربلا نـه فقط بهـر ماتم است/ دانـشسـرا و مکتب اولاد آدم است از خیمه گـاه سوخته تـا سـاحل فرات/ تعلیم گاه رهبر خلق دو عالم است به سوز عشق نسبت بدعت مده رقیب/ اسرارها نهفته بـه شور محرم است
فرهنگ همان چیزی ست که در نگاه کلی و اجمالی به اقشار یک جامعه در ذهن فرد ناظر تشکیل میشود!!!
بنای فرهنگ در جوامع سنتی؛

فرهنگ همان چیزی ست که در نگاه کلی و اجمالی به اقشار یک جامعه در ذهن فرد ناظر تشکیل میشود!!!

تاریخ انتشار : 19 آبان 1397
فرهنگ همان چیزی ست که در نگاه کلی و اجمالی به اقشار یک جامعه در ذهن فرد ناظر تشکیل میشود و همان الگوی رفتاری یک جامعه که متشکل از آداب و رسوم و ارزش ها و زبان و پوشش و هویت و آموزش و رفتارهای نوین اکتسابی ست و اگر بخواهیم ساده تر بگوییم که فرهنگ نوع تربیت است
معرفی پیر کمانچه نوازی موسیقی لُری استاد صادقعلی ابراهیم نژاد

معرفی پیر کمانچه نوازی موسیقی لُری استاد صادقعلی ابراهیم نژاد

تاریخ انتشار : 20 شهریور 1397
استاد صادقعلی ابراهیم نژاد کمانچه نواز پلدختری که سبک خاص خود را در نواختن کمانچه دارد و از جمله اساتید موسیقی لری در دیار لرستان میباشد که با وجود چیره دست بودنش در نواختن کمانچه در گمنامی میان نوازندگان بسر میبرد