تازه ها
امروز : یکشنبه، 31 شهریور 1398

آخرین گزارش‌های تصویری

آرشیو گزارش‌های تصویری

آخرین اخبـار

روستایی مظهر خود اتکایی، خودکفایی و خودباوری است/ مشکلات پرداخت تسهیلات به روستائیان برطرف شود/ روستائیان برای دستیابی به نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند
دبیر شورای بخش مرکزی شهرستان پلدختر؛

روستایی مظهر خود اتکایی، خودکفایی و خودباوری است/ مشکلات پرداخت تسهیلات به روستائیان برطرف شود/ روستائیان برای دستیابی به نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند

تاریخ انتشار : 20 مهر 1397
روستایی مظهر خود اتکایی، خودکفایی و خودباوری است. مشکلات پرداخت تسهیلات به روستائیان برطرف شود. روستائیان برای دستیابی به نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند