آخرین گزارش‌های تصویری

آرشیو گزارش‌های تصویری

آخرین اخبـار

نیروی انتظامی در دل مردم با اقتدار جا گرفته است

تاریخ انتشار : 10 مهر 1397
استاندار لرستان گفت: از یک طرف بخشی از چهره مهربانانه نظام توسط نیروی انتظامی باید توسط این سازمان به مردم نشان داده شود و از طرف دیگر پنجه آهنین نظام در مبارزه با تروریست، مبارزه با قاچاق، مبارزه با دشمنان نظم و امنیت و غیره توسط این نیرو باید نمایش داده شود که تا امروز این وظیفه توسط نیروی انتظامی به خوبی انجام گرفته است