امروز: جمعه، 31 شهریور 1402
پلدخترنیوز » یادداشت » یادداشت اجتماعی » لالایی های زنان لرستان

لالایی های زنان لرستان

کد خبر: 3772
 • 16

پلدخترنیوز_وقتی به لالایی های لری گوش میدهیم می توانیم به سادگی بخش مهمی از فرهنگ شفاهی مردمان لر و اقوام مختلف ایرانی را در لابه لای شان احساس کنیم.

در این یادداشت کوتاه قصد داریم بخش دیگری از لالایی های زنان لر را به رشته تحریر درآوریم.لالایی هایی که هر کدام ، خود یک داستان و یک اندیشه و بخشی از فرهنگ کهن این دیار را در دل خود نهفته دارد.

۱- ئی مالیا برآوری
چل چپش ئو چل ساوری.

۲- سی داوت ئی روله مه
همن کنی گردآوری.


۱- ای خانه های روبرویی
چهل بز جوان و چهل بز نر بزرگ.

۲- برای عروسی پسرم جمع کنید.


در این لالایی ، مادر آرزوهای دور و دراز خود برای فرزندش را به زبان آورده و می خواهد روز عروسی فرزندش تمام مردم آبادی حاضر شوند، چهل بز جوان و چهل بز نر بزرگ برای شام یا ناهار عروسی فرزندش گردآوری کند و عروسی با شکوهی برای فرزندش بگیرد


۱- لالا لالایی ، سی تون نازار
که دء خاو ناز، نوایی بی یار

۲- مه سی تو بوئم لالا لالایی
روله نازارم ، دء خاو بی بی یار

لالایی لالایی ، لالایی لالایی۱- فرزند دلبندم ، برای تو لالایی می خوانم
که از خواب ناز بیدار نشوی.

۲- برایت لالایی می خوانم
فرزند دلبندم از خواب ناز بیدار شد.

توضیح:بیدار شدن کودک از خواب ، اشاره به بیداری بخت او دارد.


۱- لالاییت کنم، خاوئت نیایه
گپت کنم ئو یادت نیایه.

۲- لالائیت کنم، ستین دلم
روز هی وء کولم، شو دء بغلم.

۳- تیه وه رء این حونه باوئتم
همش گوش وء زئن، لاوه لاوه تم.
لالایی لالا ، لالایی لالا

۱- لالایی برایت می خوانم، ولی نمی خوابی
بزرگت می کنم، ولی یادت نمی آید.

۲- عزیزدلم، برایت لالایی می خوانم
روزها کولت می گیرم و شب ها در آغوشم هستی

۳- چشم به راه خانه ی پدرت هستم
چشم انتطارم که زودتر بخوابی.


توضیحات بیشتر: در این لالایی،‌مادر روزها و شب هایی را به یاد آورد که نوزادش را در آغوش می گرفته و در این راه سختی ها که از سر گذرانده است.
مادر نگران آن است که وقتی فرزندش بزرگ شود،تمام زحمت های او را فراموش کند و با او رفتار بدی داشته باشد.

   
۱- لالا لالات وء نازه
بالشتت مخمل تازه

۲- لالایی سیت گوم، دئات بیایه
گوسال کوشکه مو ، وء شیر بیایه.

۳- گاورئت بونم، وء شاخ بیدی
لالایی سیت گوم، وء یه اومیدی.

۴- قلو قل زنه، وا شیر میشو
دلم پر زنه، سی قوم خیشو.

لالایی لالا، لالایی لالایی

۱-بخواب فرزندم، به ناز خوابیده ای
بالشت ات از جنس مخمل تازه است.

۲- لالایی برایت می خوانم تا مادرت بیاید
گوساله کوچولویمان برگردد خانه و شیر بخورد.

۳-گهواره ات را به شاخه ی درخت بید آویزان می کنم
با هزاران امید و آرزو برایت لالایی می خوانم.

۴- قلیانی را از شیر گوسفندان پر کرده ام ، دارد جوش می زند.
دلم پر می زند برای دیدار اقوام و آشنایان.

توضیحات بیشتر: این لالایی بیانگر تمکن مالی خانواده است‌.( مصرع دوم و هفتم). برای کودک شان بالشی از جنس مخمل تازه خریده اند و قلیان شان را از شیر گوسفندان پر کرده اند. خانواده ی کودک آنقدر گوسفند و مال و حشم دارد که بجای آب، قلیان شان را از شیر گوسفند پر کرده اند.

مصراع پایانی، بیانگر درددل و غم بی پایان سراینده _ مادر کودک_ است. دلتنگ دوری از اقوام و آشنایان و غربت خود است.


۱- لالا لالا ، گل ژیره
پسونیام پر دء شیره

۲- باوئت رت زه بها
ده غوصه ها مُرد دا

لالایی لالا، لالایی لالا

۱- لالا بخواب گل زیره ی من
دو پستانم پر از شیر است.

۲- پدرت رفته که زن بگیرد
مادرت دارد از غصه می میرد.

تکمیل توضیحات:در مصراع نخست این لالایی، مادر فرزندش را به گل زیبا و خوشبوی زیره تشبیه کرده است.
در مصراع دوم، مادر به کودکش نوید داده که او شیر فراوان دارد و کودک با خیال راحت بخوابد.
در این لالایی، مادر با زبان لالایی از تلخی روزگار و بی وفایی شوهرش برای کودک می گوید. به کودک می گوید که پدرش می خواهد زن بگیرد و سرش هوو بیاورد و دارد دق مرگ می شود.


لالایی لالا، لالایی لالا
۱- دختری دارم ، چی بکنم سیش
پیلک و میلک ، ها جم کنم سیش.

۲- وء جای دیر ندیمش
وء پیا پیر ندیمش.

لالایی لالا ، لالایی لالا

۱- دختری دارم و [ ازبس دوستش دارم که ] نمی دانم  برایش چکار کنم.
دکمه و مهره ( اسباب بازی) برایش جمع می کنم.

۲- دخترم را بجای دور شوهر نمی دهم[ که همیشه کنار خودم باشد]دخترم را به مرد پیر نمی دهم.

تفسیر: مادر در این لالایی آرزوهای خود را برای آینده ی کودکش به زبان آورده است. نخست اینکه دخترش را به جای دوری شوهر ندهد ، تا همیشه نزدیکش باشد و هر روز او را ببیند. دوم اینکه دخترش با پسری جوان ازدواج کند نه مرد پیری .


۱- لالا لالا بئیر بوفت روله
لالا لالا بوفت ای روله

۲- لالا لالا گلم روله
سقی سرت بام ای روله

۳- لالا لالا گل نازی
باوئت رته وء سروازی

۴- لالا لالا گل نه نا
باوئت من هیشته وء تنیا

۵- لالا لالا تو گل مونی
روله تو همه کس مونی

۶- لالا لالا گلی دارم
مه دء گل بیتری دارم


۱- لالا بخواب فرزند عزیزم
فرزند عزیزم بخواب

۲- لالا فرزند گلم
فدای سرت شوم فرزند دلبندم .

۳- لالا بخواب گل نازم
پدرت رفته به سربازی.

۴- لالا بخواب فرزندِ مثل گل نعنایم
پدرت رفته و مرا تنها گذاشته.

۵- لالا بخواب فرزندم، تو گل [باغ زندگی] ما هستی
فرزند دلبندم ، تو همه کس ما هستی.

۶- بخواب دلبندم، من کودکی مثل گل دارم.
من کودکی بهتر از گل دارم.

تفسیر:مادر با زبان لالایی عشق بی پایان خود را به کودکش بیان کرده است. شوهر او ( پدر کودک) به سربازی رفته ، مادر تنها مانده و سخت دلتنگ است؛ پس دلتنگی اش را با زبان لالایی با فرزندش که تنها همدم اوست، تقسیم می کند.


لالایی لالا، لالایی لالا

۱- دئام دوخترم، گیس نازار ، هف رئن
ورکو ئو پوش کو ، سرش کنن جئن

۲- ورکو ئو پوش کو ، رئی وا دما
مه که دوخترم ، ندیم وه شما

لالایی لالا، لالایی لالا


۱- دختر عزیزم[ که اندازه ی مادرم دوستش دارم]موهایش زییا و هفت رنگ است.جوانان پشتکوه و پیشکوه، برای عروسی با دخترم، با هم جنگ و نزاع می کنند.

۲- جوانان پشتکوه و پیشکوه، به خانه هایتان برگردید( بیهوده به  خودتان زحمت ندهید)من به [هیچکدام از ] شما دختر نمی دهم.

توضیحات تکمیلی:در این لالایی زیبا، مادر به دو منطقه ی مهم لرنشین یعنی پشتکوه و پیشکوه اشاره کرده و می گوید که دخترش از هردوی این مناطق خواستگارانی دارد ؛ ولی او دخترش را به آنها نمی دهد. این گفته ی مادر ، بیانگر آرزوهای دور و دراز مادر برای فرزند است، می خواهد در آینده دخترش چنان دختری باشد که جوانان پشتکوه و پیشکوه برای عروسی و تصاحب او، با هم جنگ و دعوا کنند. اما او دخترش را به هیچکدام آنها نمی دهد. چون تاب دوری دختر را ندارد و این بیانگر عشق عمیق مادر به دخترش است.
موی هفت رنگ در این لالایی ، اشاره به زیبایی موی دختر است.

بیا جونم که جونت بی بلا با
نگه دار شو ئو روزت خدا با

لالایی لالا ، لالایی لالایی

[ خطاب به کودک:] بیا جانم که جانت بی بلا باشد.
شب و روز خدا نگهدارت باشد.


۱- لالایی لالا، سی تو ها کنم
دنونت طلا ئو می یات چی گنم.


۲-لالایی سیت گوم ،که پا بئیری
وختی گپ بیدی، زنی بئیری.


۳- لالایی سیت گوم، روله هرسینی
خال قشن ئت ، ده چال تشنی.


۴-لالایی سیت گوم، دء دل ئو دء جو
ها جاتن بونم وه سر دیوه خو.


۱- بخواب فرزندم،‌برای تو لالایی می خوانم.
دندانهایت مثل طلا و موهایت به رنگ گندم است.

۲- لالایی برایت می خوانم تا بزرگ شوی
وقتی بزرگ شدی، زن بگیری( سر و سامان بگیری).

۳- لالایی برایت می خوانم فرزند هرسینی ام
خال زیبایی در گلو داری.

۴- از دل و جان برایت لالایی می خوانم
می خواهم جایت را روی دیوانخانه( اتاق پذیرایی از مهمان) پهن کنم.


برای آشنایی با سایر لالایی های زنان لرستان ایران همچنان با ما همراه باشید...

به قلم: هوشنگ جودکی‌ 
تبلیغ

نظرات

 1. User Avatar
  • پلدختری
  • در تاریخ : 3 اسفند 1401 08:49
  خیلی ممنون بگید بیشتر متن بنویسن از نظر فرهنگی خیلی جای کار داریم
  1. User Avatar
   • khodaei
   • در تاریخ : 3 اسفند 1401 20:49
   سلام ، تشکر از حسن نظر شما مخاطب گرامی ، خواسته شما انشاالله برآورده خواهد شد.

نظر شما

 • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید