امروز: سه شنبه، 7 تیر 1401
پلدخترنیوز » نقدی بر سخنان «بحرانی» و «ضد رسانه ای» نمایندۀ پلدختر

نقدی بر سخنان نمایندۀ پلدختر

نقدی بر سخنان «بحرانی» و «ضد رسانه ای» نمایندۀ پلدختر

کد خبر: 2990
  • 10
نمایندۀ پلدختر در مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۲۷ آذرماه در جلسه ستاد مدیریت بحران این شهرستان رسانه های غیرهمسو باخود را، دروغگو، غیرمنصف، لجوج، حسود و سانسورچی قلمداد کرد. و گفت در انعکاس واقعیت‌ها، دستشان می لرزد.

رسانۀ مطالبه گر بالاگریوه باخط مشی انقلابی و ولائی برآن شدبه اصرارهای آقای سیدحمیدکاظمی که چرا حقایق (بخوانید سخنان و عملکرد نماینده) را انعکاس نمی دهند، به پاتک های ایشان به رسانه های غیرهمسو با وی را بدون اینکه دستمان بلرزد درمعرض قضاوت مردم و مخاطبان قراردهیم.

نمایندۀ محترم! قبل ازپاسخ به اظهارات حضرتعالی به استحضارتان برسانم،کسانی که ازترکش خمپاره ها وزوزۀ گلوله های مستقیم توپ ودوشکا وگرینف ومیادین مین های ضدنفر وضد زره وموشک های کاتیوشاو آرپی جی و باران رگبارهای لحظه به لحظۀ هلیکوپترهای دشمن دردوران دفاع مقدس نلرزیدندو دردفاع از انقلاب ونظام اسلامی به فرمان ولی امرخویش لحظه ای تردید به خود راه ندادند امکان ندارد در سنگرخطیر رسانه و خبر( البته نه آنطوری که شما می خواهید) دستشان بلرزد.

آقا سید! دراین جلسۀ تخصصی که پس از اخطارسازمان های جهانی وملی هواشناسی با دستورکارتصمیم گیری درمورد راهکارهای مقابله باخطرات احتمالی بحران سیل تشکیل شده بود فرصت را غنیمت شمرده و ازضرورت «وحدت» برای توسعۀ شهرستان سخن گفتید امانگفتیدکه آیا واژۀ زیبا وژرف « وحدت»‌ را واقعا برای توسعۀ شهرستان می خواهیدیا اینکه منظورتان ازوحدت «بودن همه باشما» است؟

آقای نماینده! هرچنددراین جلسه درقامت یک «بخشدار،فرمانداریا مدیراجرائی »ظاهرشده وعملکرد دستگاههای اجرائی را«امابه پای خود»برمی شمردیداز «جهت دار» بودن اخباررسانه های شهرستان گلایه کردید اما نگفتید اینکه همۀ مدیران شهرستان صرفا ازمیان حامیان وفعالان ستادهای انتخاباتی شمامنصوب شده اندودرتوزیع امکانات وفرصت های نظام درشهرستان بیشترین توجه به سوی همراهان سیاسی و انتخاباتی  شماست ، «جهت دار» نیست .؟

آقای کاظمی! اینکه می گوئید ما سی.تی.اسکن گرفتیم ،مامجوز ام .آر.آی گرفتیم ،ما اورژانس ۵۰ تختخوابی زدیم، ماکلینیک تخصصی زدیم، ما آی .سی .یو زدیم ،ما ان، آی .سی .یو زدیم ،ما ۱۱ هزارفقره وام مسکن برای سیل زدگان و ۵۵۰۰ مورد وام روستائی گرفتیم ،آیا فکرنمی کنید اینهاگزارش کاریک مسئول «اجرائی» است وجایگاه شما «قانونگذار»ی و «نظارت» براجرای قانون است ؟

نمایندۀ محترم! رسانه های غیرهماهنگ باخودرا باچوب «عدم رعایت انصاف»‌درانعکاس عملکردوسخنان خودتان نواختید .امانگفتیدکه آیادرطول ۶-۵سال گذشته درمسألۀ جذب ،استخدام و بکارگیری نیرو توسط مدیران ومجموعه های همسو ومنصوب جنابعالی ازجمله شبکۀ بهداشت،بیمارستان حضرت امام ،ادارۀ برق،آب وفاضلاب،امورآب ،شرکت گاز، جهادکشاورزی ،آموزش وپرورش ،بیمارستان اعصاب و روان خرم آباد ،جانب «انصاف» رعایت شده است ؟

آقا سید! از نبود«انصاف رسانه ای» درشهرستان بخاطرعدم انعکاس سخنان وعملکردخودتان گلایه کردیداما نگفتیداعتبارات وتسهیلات بالای ۲۰میلیاردی بنیادبرکت توسط فرمانداران همسو با جنابعالی طی دوسه سال گذشته آیا از روی « انصاف » و بین همۀ متقاضیان این تسهیلات توزیع شده است ؟

آقای کاظمی! از«بی انصافی» رسانه های غیرهمسو باخود انتقادکردید امانگفتیدکه توزیع تسهیلات کشاورزی ودامداری وماشین آلات و ادوات کشاورزی وبذر وکودونهاده های دامی توسط مدیران جهاد کشاورزی و دیگر ادارات مرتبط با کشاورزان و دامداران و باغداران درشهرستان ،آیا براساس « عدل » و « انصاف» بین همۀ متقاضیان این امکانات توزیع شده است ؟

نمایندۀ محترم! برسخن شما صحه می گذاریم که دربرخی ادوارگذشته طرح و پروژۀ قابل اعتنائی برای بهره برداری و افتتاح دردهۀ فجر درشهرستان وجود نداشت و مسئولان گاها ناگزیربودند به افتتاح یک حمام کنه اکتفا کنند، و گفتیددرآن ایام برخی رسانه ها چنین اقداماتی را تمجیدمی کردند ،باتوجه به اینکه مخاطب شما همۀ رسانه های غیرهمسو با جنابعالی بودند لطف کنید رسانۀ تمجید کننده از افتتاح حمام کنه را معرفی کنید تا هم صدق گفتارتان عیان گردد و هم درحق همۀ رسانه ها جفا نشده باشد.

آقا سید! به رسانه های غیرهمسو باخودتاختیدکه کتمان حقیقت می کنندو چشم بروجودصنعت مینی پالایشگاه و آهک هیدراته بسته اند ، امانگفتیدکه آیا نیروهای جذب شده در این دو پروژه ازمیان فرزندان بیکار و تحصیلکردۀ همۀ اقشار مختلف مردم محروم شهرستان هستند یاصرفا کسانی که درانتخابات حامی شما بوده اند؟ و اگر پاسختان به بخش دوم این سوال مثبت است چرا انتظاردارید مردم و رسانه ها ازطرح و پروژه هائی که تاکنون صرفا طرفداران شما ازآن منتفع شده وسودمی برندخوشحال و امیدوار باشند؟

آقای کاظمی! هزینه کرد ۳۳۰ میلیاردی « دولت جمهوری اسلامی » برای دیوارۀ ساحلی پلدختربعد ازسیل فروردین ۹۸ راتلویحا به پای خودحساب کرده وازعدم انعکاس این دستاوردتوسط رسانه ها ی غیرهمسو با خود گلایه کردید، درحالی که درحادثۀ سیل ،شخص رهبرمعظم انقلاب ،نظام اسلامی ، دولت ،سپاه ،بسیج ،حوزه های علمیه وهمۀ ملت ایران پای کار آمدند بگونه ای که حتی اگر این شهرستان نماینده هم نداشت نظام اسلامی آنچنان به مدد سیل زدگان شتافته ودر راستای جبران خسارت ها وکاهش وتسکین مصائب سیل رسیدگی و ازسیل زدگان دلجوئی نمودند که در دنیا بی نظیربود.اما این رانگفتیدکه صدها میلیاردکمک های نقدی وجنسی و اثاثیۀ زندگی مردم و تجهیزات اداری که دولت،خیرین ،نهادهای انقلابی وملت نوعدوست ایران اسلامی  برای ادارات و مردم سیلزدۀ شهرستان ارسال کردند توسط مدیران همسو با حضرتعالی چگونه و بین چه کسانی توزیع شد؟

آقا سید! از گرفتن ۱۱ هزارفقره وام مسکن برای سیل زدگان و ۵هزارو ۵۰۰ موردوام مسکن روستائی سخن گفتیدامانگفتیدکه این تسهیلات روستائی آیابصورت عادلانه ومنصفانه بین همۀ متقاضیان دریافت این وامها توزیع شده است یا بیشترین بهره مندی ازاین تسهیلات به همراهان سیاسی جریان حاکم برشهرستان تعلق گرفته است ؟ امیدواریم روزی زمینۀ انتشارفهرست استفاده کنندگان از این تسهیلات فرا برسد تا بسیاری از ابهامات در این خصوص روشن گردد.

آقای نماینده! رئیس جمهور و هیأت دولت طبق یک برنامۀ مدون ومشخص به همۀ استان ها سفرمی کنندکه لرستان هم میزبان یازدهمین سفر رئیس جمهور وهیأت دولت بودوربطی به دعوت یاعدم دعوت نمایندگان ندارداما حضرتعالی ضمن آنکه بگونه ای وانمود می کنیدفلان وزیر را به پلدخترآورده اید،ازرسانه ها انتقادمی کنید که چرا ننوشتند «فلان وزیر را به پلدختر آوردید» درحالی که شایسته ترآن بودکه باتوجه به جایگاه نمایندگی مجلس واینکه شمابایستی عصارۀ فضائل مردم شهرستان باشید،به جای این جملات ازواژگانی احترام آمیزهمچون « وزیرورزش را به شهرستان دعوت کردم » استفاده کنید تاشأن و جایگاه وزیر دولت انقلابی نظام جمهوری اسلامی هم حفظ شده باشد.

آقا سید! دراین جلسۀ مربوط به تصمیم گیری درخصوص راه های مقابله با«بحران سیل احتمالی» انتقادکردیدکه چرارسانه ها گزارش خوب وزیرفرهنگ وارشاداسلامی ازسفرش به پلدختر درجلسۀ شورای اداری استان رامنعکس نکردند،علیرغم آنکه فرماندارهمسو ومنتسب به جنابعالی گویا اصحاب رسانۀ موردانتقادشما رامحرم ندانسته وتاحدودساعت ۸صبح روزحضور وزیر اهالی خبرو رسانه رسانه را درجریان نگذاشته بودند، با این وجود اکثررسانه های شهرستان درخصوص جضور وزیر محترم ارشاد درشهرستان سنگ تمام گذاشتند، حجم وسیعی از اخبار، دیدارها و نشست های سفر وزیر و هیأت دولت وهمچنین گزارش وزیرفرهنگ وارشاد اسلامی در جلسۀ شورای اداری استان رابه نحو احسن واکمل پوشش دادند،اماشما به وزیرفرهنگ و ارشاداسلامی دولت انقلابی نگفتیدکه به استثناء مدیران دستگاه های قضائی ،نظامی ،انتظامی وامنیتی همۀ مدیران شهرستان که همسو ومنتسب به جنابعالی هستند اعتدال وتوسعه ای بوده و مسئول ادارۀ فرهنگ وارشاد شهرستان نیز عضو شورای استانی حزب اصلاح طلب « ارادۀ ملت » و « عضو سابق شورای اصلاح طلبان شهرستان » است .

آقا سید! دراین جلسه گفتید که وزیر راه وشهرسازی درسفر هیأت دولت به لرستان ۳۳۰ میلیاردبرای جادۀ خرم آبادبه پلدختردرنظرگرفت ،اما {شایدچون درجریان نبودید} نگفتیدکه نگارندۀ این سطور بعنوان مسئول قرارگاه مرکزی ستادهای ۲۴گانۀ آیت الله رئیسی ومسئول جبهِۀ تحول خواهان انقلابی شهرستان به دعوت استاندارمحترم ونمایندگان اعزامی ازدفتر رئیس جمهورازسه چهارهفته قبل ازسفرهیأت دولت به استان دربیش ازچهارجلسۀ حضوری بااستاندارمحترم و نمایندگان رئیس جمهورتمامی مسائل ومشکلات وظرفیت های شهرستان درحوزه های کشاورزی ، دامداری ،گردشگری ،دامپروری ،صنعت ،خطوط لوله نفت وگاز وپلی اتیلن ،راه ها، آب ونیروی انسانی کارآمدانقلابی وهم جهت بابرنامه های دولت سیزدهم وهمچنین طرح های نیمه تمام را هم شفاها وهم مکتوب به استاندار و نمایندگان ویژۀ رئیس جمهورتقدیم کرده است .

آقا سید! درجلسۀ ستادبحران شهرستان با انتقاد از«تریبون داران» واصحاب رسانۀ شهرستان آنهارا به عدم « امانت داری» متهم کردید،ضمن اینکه ای کاش منظورتان از«صاحبان تریبون» را شفاف تر بیان می کردید ،اما انصاف داشته باشیدوبگوئید آیاخودجنابتان امانت بزرگ «نمایندگی همۀ مردم شهرستان »،تأکید می شود «همۀ مردم شهرستان» رابه خوبی وبا عدالت وانصاف پاس داشته ایدو در این دودورۀ نمایندگی «همۀ مردم شهرستان » را به یک چشم دیده اید ؟

آقای نماینده! گفتید خداوندبا آن بزرگی اش اول نکات مثبت رامی بیند ،بعد نکات منفی را وداستان عبورهمراهان امام صادق (ع) ازکناز مرداریک حیوان ودندان های سفید مردار را بعنوان نکته ای مثبت از نگاه امام صادق (ع) شاهدمثال آوردید اما نگفتیدکه آیا دراین ۶-۵

سالی که شما نماینده هستید ازمیان جمعیت حدود ۴۰ هزارنفری که درانتخابات با شما نبوده اند هیچ فرد «مثبت »ی که لایق وشایستۀ مدیریت برحتی یک اداره درشهرستان یا استان باشد نیافتید؟ و آیا نکات مثبت این جمعیت ۴۰هزارنفری رادرمناسبات ومحاسبات خود لحاظ کرده اید؟وآیابیکاران تحصیلکردۀ این جمعیت عظیم سهمی ازجذب و استخدام های ۶-۵ سال گذشته داشته اند؟                                                                                                        
نمایندۀ محترم! شماکه همه رابه رعایت « انصاف» موعظه می کنید، آیامنصفانه وسزاوار است رسانه های شهرستان را به صرف اینکه « آنچه شما می خواسته اید ننوشته اند» به باد انتقاد گرفته و آنهارا دروغگو، لجوج ،حسود، سانسورچی و...قلمدادکنید؟معلوم نیست ازچه موضوعی درخصوص عملکرد برخی رسانه ها درجریان سفر وزیرفرهنگ وارشاد اسلامی به شهرستان اینچنین عصبانی و ناراحت هستید؟

آقا سید! درجلسۀ ستادبحران رسانه های غیرهمسو باخودرامخاطب قرارداده وگفتیدکسی که خودرا به خواب زده به آسانی بیدارنمی شود ،خواستیم دلیل اینکه بعضی ها که بیدارندو کفالت همۀ مردم رابرعهده دارند امادرتصمیم گیری ها وتقسیم فرصت ها و امکانات و...بیش ازدوسوم مردم را نادیده می گیرند رابنویسیم اما اینجا به قول جنابتان دستمان لرزید.!

آقای نماینده! به رسانه هائی که رویکرد رسانه ای شان همسو وهم جهت باشما نیست وبه همین خاطر شدیدا آماج تخریب و تضعیفشان قرار دادیدحق بدهید تاهمچون مجازیون «آنلاین» و «نیوز»های متملق که درنقش روابط عمومی افراد وادارات ظاهرمی شوندوکارشان تعریف وتمجیدو رزومه سازی برای مسئولان ومدیران بوده وآنطورکه شمامی خواهید تأثیرگذارنیستند،نباشند زیرارسانۀ واقعی وخبرنگارترازجمهوری اسلامی آنست که خواسته های مردم را ازمسئولان مطالبه وبرای چاره جوئی به اطلاع مسئولان نظام برساند ،نه اینکه ارگان تبلیغاتی نماینده یا مدیران باشد وبا عرض پوزش ناگزیریم این واقعیت تلخ رابه جنابعالی یادآوری کنیم که علت عصبانیت وانتقادشما ازبعضی خبرنگاران ورسانه های شهرستان و«دروغگو» ،«سانسورچی» ،«غیرمنصف» ، « لجوج» و«حسود» قلمدادکردن آنهابدون شک آن است که هرچندممکن است به زعم شما اعضاء ومخاطبینشان ۵۰۰ نفرباشند اما خوشبختانه یاشوربختانه حرفشان درجامعه و نزدافکارعمومی خریداردارد زیرا بقول جنابتان «مردم » داوران و قضاوت کنندگان خوب و منصفی هستند.

سید محترم! ازرعایت انصاف وبیان واقعیات گفتید امانگفتیدکه آیاتلاش ورایزنی های گسترده شما برای بقاءوحتی ارتقاء مدیران فعلی شهرستان که رئیس جمهورمحترم درسفر اخیرخودبه لرستان و دردیدار با نخبگان و اقشار مختلف مردم برعدم استفاده ازبانیان وضع موجود تصریح کردند ،شرط انصاف است ؟

آقای نماینده! گفتید” ازاول انقلاب تاروزی که بنده نماینده شده ام دولت درمنطقه ماسرمایه گذاری نکرده { که البته مااین گفته را سیاه نمائی ارزیابی می کنیم} وکسی {رسانه ای} لب بازنکرده است ،”مارسانه ای موردانتقادشما(حداقل بالاگریوه را با ضرس قاطع می گویم) یقین داریم که صدهامقاله ویادداشت وگزارش دراین خصوص منتشرکرده ایم ولذابه شماتوصیه می شودانصاف داشته باشیدوجهت صحت وسقم ادعایتان وقت بگذاریدو رسانه های مورد انتقادتان رادرمدت زمان مورد ادعامرورکنید .

آقا سید! گمانه زنی های شبکه های اجتماعی وفضای مجازی شهرستان درخصوص سقوط دستگاه ام.آر.ای ازجرثقیل هنگام تخلیۀ این دستگاه راکذب دانسته وضمن اینکه گفتید“دستگاه ام .آر.آی هفتۀ آینده به بهره برداری می رسد،(هرچندقول های چندین بارۀ معاون شبکه بهداشت شهرستان ورئیس بیمارستان حضرت امام پلدختر دراین خصوص خیلی وقت است که به سررسیده ومحقق نشده است) ادعاکردیدکه یه کسی باعینک بدبینی برای اینکه شیرینی این امکان درکام مردم نباشد ،گفته الحمدلله وبه لطف خدا ام.آر.آی ازبالای کامیون افتاد وشکست.“ لطف کنید برای اثبات صداقتتان و رفع هرگونه شائبه فردیا رسانۀ منتشر کنندۀ این «دعا» را معرفی کنید.

آقای کاظمی! اینکه رسانه های شهرستان اززبان مردم انتظارداشته باشندباتوجه به خسارت های سنگین سیل به زیرساخت های کشاورزی وباغات ،وزرای جهاد کشاورزی یاکشوربه شهرستان بیایند ،تامردم سیلزده درخصوص نحوۀ توزیع جهت دارخسارتها وتسهیلات مربوط به سیل به کشاورزان توسط مدیران همسوباجنابعالی با آنان درددل کنند،کجای آن ایراد داردکه شما درهمین موردهم به رسانه ها تاختید ؟

آقا سید! اصحاب رسانه و«تریبون داران» را موردخطاب قراردادیدو گفتید“ «بغض» ها راکناربگذاریم، قلم بزنید، «تریبون »راروشن کنیدو برای توسعۀ شهرستان ازتمام ظرفیت ها ازجمله «ظرفیت نماینده که خودتان آنرا ایجادکرده اید» استفاده کنید، “ازشماخیرخواهانه سوال می کنیم آیا خودحضرتعالی ازتمامی ظرفیت های شهرستان ازجمله ظرفیت عظیم نیروی انسانی ومدیریتی کارآمد وانقلابی شهرستان (که به هردلیلی درانتخابات باشما نبوده اند) برای رشدو توسعه منطقه استفاده کرده اید ؟

آقای کاظمی! رسانه هارا غیرمنصفانه باشلاق «عدم صداقت» و«سانسورچی» نواختیدو گفتید“بامردم صادق باشیدودروغ نگوئیدوکتمان حقیقت نکنید،من هم اگردروغ بگویم روسیاه خواهم شد” بااین توصیف ازخودحضرتعالی بعنوان وکیل مردم ومسئول «ستاداحرار»درانتخابات ریاست جمهوری هم انتظارمی رود«صادقانه»به دستوراکیدرئیس جمهورمحترم مبنی براینکه مدیران دولت سیزدهم ازبانیان وضع موجودنباشند،رسماوطی نطقی ازهمه مدیران اعتدالی شهرستان که ازمصادیق سخن رئیس جمهور وبانیان وضع موجودهستندبخواهیدکه صحنه رابه مدیران جدید واگذارکنند وبرای بقاء و ارتقاء آنان رایزنی ،تلاش ، توصیه وسفارش نکنید.

آقای کاظمی! مخلص کلام آنکه دربخشی ازسخنانتان درجلسۀ ستادبحران ازاصحاب رسانه ،سیاسیون وجریانهای مختلف سیاسی تشکیل یک نشست وطرح سوالاتشان از نماینده را خواستارشدید ،بالاگریوه بعنوان یکی از رسانه های شهرستان ضمن استقبال ازاین پیشنهادآن رابه فال نیک گرفته و براین باور است که پاسخ حضرتعالی به سوالات وابهامات مطرح شده در این یادداشت نقطۀ عطف و سرآغازی برای نشست های مورد نظرمی باشد ولذا این رسانه آمادگی دارد جوابیۀ شما به این وجیزه را جهت تنویر افکارعمومی منتشر نماید.

  
دسته بندی: ---
تبلیغ

نظر شما

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید