اشتغال، کلیدواژه کاندیداهای احتمالی مجلس در لرستان

اشتغال، کلیدواژه کاندیداهای احتمالی مجلس در لرستان

تاریخ انتشار : 15 بهمن 1398
باور همیشگی و پیوسته مردم لرستان این است که این استان تاریخی و با قدمت ۱۰ هزار ساله سکونت، استانی فقیر و توسعه نیافته است. سرنوشت لرستان با فقر، عدم پیشرفت، بیکاری جوانانش، استان بدون صنعت، واژه‌ها و اصطلاحاتی از این قبیل سال‌هاست گره خورده است.