ارگونومی، علم پیشگیری از دردهای  اسکلتی عضلانی

ارگونومی، علم پیشگیری از دردهای اسکلتی عضلانی

تاریخ انتشار : 06 آبان 1398
مهندسی انسانی یا همان ارگونومی علمی برای به آسایش رسیدن هر انسانی در هر رده سنی با هر مسئولیتی، در سالهای اخیر سعی دارد با کمک علم آموزانش، راهی برای مطابقت هر چه بیشتر ما انسانها با محیط کاری و زندگی روزمره معرفی نماید