امروز : یکشنبه، 27 مرداد 1398
مدیرکل آموزش‌ و پرورش لرستان در شورای اداری آموزش‌ و پرورش استان مطرح کرد: تخصیص ۳۰ میلیارد تومان برای نوسازی مدارس‌/ مدرسه ۳۵ هزار دانش‌آموز لرستان در سیل تخریب شد
مدیرکل آموزش‌ و پرورش لرستان در شورای اداری آموزش‌ و پرورش استان مطرح کرد: 

مدیرکل آموزش‌ و پرورش لرستان در شورای اداری آموزش‌ و پرورش استان مطرح کرد: تخصیص ۳۰ میلیارد تومان برای نوسازی مدارس‌/ مدرسه ۳۵ هزار دانش‌آموز لرستان در سیل تخریب شد

تاریخ انتشار : 18 مرداد 1398
مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با بیان اینکه مدرسه حدود ۳۵ هزار دانش‌آموز این استان در سیل امسال تخریب شد، گفت: ۳۰ میلیارد تومان برای نوسازی مدارس تخصیص داده شده‌است.