تازه ها
امروز : سه شنبه، 4 تیر 1398
نماینده بسیج اصناف در شهر سیل‌زده پلدختر مطرح کرد: تعمیر و بازسازی ۱۰۰ واحد مسکونی در شهر سیل‌زده پلدختر/ با شروع فصل گرما در شهر سیل‌زده پلدختر تاکنون 100کولر بین نیازمندان توزیع شده‌است.
نماینده بسیج اصناف در شهر سیل‌زده پلدختر:

نماینده بسیج اصناف در شهر سیل‌زده پلدختر مطرح کرد: تعمیر و بازسازی ۱۰۰ واحد مسکونی در شهر سیل‌زده پلدختر/ با شروع فصل گرما در شهر سیل‌زده پلدختر تاکنون 100کولر بین نیازمندان توزیع شده‌است.

تاریخ انتشار : 15 خرداد 1398
نماینده بسیج اصناف در شهر سیل‌زده پلدختر گفت: بسیج اصناف کشور ۱۰۰ واحد مسکونی را در شهر سیل‌زده پلدختر مرمت، تعمیر و بازسازی خواهد کرد.