امروز : یکشنبه، 27 مرداد 1398
دکتر مصطفی چراغی فوق تخصص قلب و عروق مطرح کرد: با رایزنى، مدیران شرکت هفت الماس را به سرمایه گذارى درپروژه هاى ماهیان خاویارى چم گز و گلخانه واشیان مجاب کردم/اگر نیمى از وعده ها که در موعد انتخابات فریادمیزدند، عملى مى شد، الان چهره استان مااین نبود
دکتر مصطفی چراغی فوق تخصص قلب و عروق:

دکتر مصطفی چراغی فوق تخصص قلب و عروق مطرح کرد: با رایزنى، مدیران شرکت هفت الماس را به سرمایه گذارى درپروژه هاى ماهیان خاویارى چم گز و گلخانه واشیان مجاب کردم/اگر نیمى از وعده ها که در موعد انتخابات فریادمیزدند، عملى مى شد، الان چهره استان مااین نبود

تاریخ انتشار : 20 اسفند 1397
دکتر مصطفی چراغی فوق تخصص قلب و عروق با اشاره به اینکه با رايزنى، مديران شركت هفت الماس را به سرمايه گذارى در پروژه هاى ماهيان خاويارى چم گز و گلخانه واشيان مجاب كردم گفت: اگر نيمى از وعده ها كه در موعد انتخابات فرياد ميزدند، عملى مى شد، الان چهره استان ما اين نبود
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پلدختر خبر داد: آغاز روند تکمیل یادمان شهدای گمنام پلدختر/ اعتبار اولیه تکمیل یادمان شهدای گمنام پلدختر 400 میلیون ریال برآورد شده است
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پلدختر:

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پلدختر خبر داد: آغاز روند تکمیل یادمان شهدای گمنام پلدختر/ اعتبار اولیه تکمیل یادمان شهدای گمنام پلدختر 400 میلیون ریال برآورد شده است

تاریخ انتشار : 20 اسفند 1397
رئیس اداره میراث فرهنگی پلدختر با اشاره به اینکه یادمان شهدای گمنام پلدختر 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، گفت: ادامه روند تکمیل یادمان شهدای گمنام پلدختر آغاز شد