تازه ها
امروز : سه شنبه، 4 تیر 1398
مدیرعامل شرکت گاز لرستان خبر داد: عملیات گاز رسانی به ۱۶ روستای پلدختر با محوریت افرینه طی دو هفته آینده آغاز می شود/این پروژه 12 میلیارد هزینه دارد که با انتخاب پیمانکار جدید مشکلی برای اجرای این پروژه نداریم
مدیرعامل شرکت گاز لرستان خبر داد؛

مدیرعامل شرکت گاز لرستان خبر داد: عملیات گاز رسانی به ۱۶ روستای پلدختر با محوریت افرینه طی دو هفته آینده آغاز می شود/این پروژه 12 میلیارد هزینه دارد که با انتخاب پیمانکار جدید مشکلی برای اجرای این پروژه نداریم

تاریخ انتشار : 26 آذر 1397
عملیات گاز رسانی به ۱۶ روستای پلدختر با محوريت افرينه طی دو هفته آینده آغاز می شود/ اين پروژه 12 ميليارد هزينه دارد كه با انتخاب پیمانکار جدید مشکلی برای اجرای این پروژه نداریم
عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی خبر داد؛ احتمالا استفاده از کارت سوخت اواسط دی ماه اجرایی می‌شود
عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی؛

عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی خبر داد؛ احتمالا استفاده از کارت سوخت اواسط دی ماه اجرایی می‌شود

تاریخ انتشار : 26 آذر 1397
عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی گفت: ظاهرا از اواسط دی ماه احیای کارت‌های سوخت اجرایی خواهد شد و می توانیم آثار آن را در حوزه ساماندهی قاچاق سوخت بسنجیم